acıqlandırmaq

acıqlandırmaq
icb. Acığını tutdurmaq; öz hərəkəti, sözü və s. ilə birinin hirslənməsinə, acıqlanmasına səbəb olmaq. Dünən uşaqlar məni bərk acıqlandırmışdılar. Adamı bu qədər acıqlandırmazlar.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • acıqlandırma — «Acıqlandırmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • acıq — is. Hirs, hiddət, qeyz, qəzəb. Acığın cana ziyanı var. (Ata. sözü). <Əziz bəy:> Bir güzgüyə bax, gör gözlərin acığından qan çanağına dönübdür. M. F. A.. İçərimdə zəhərli ilan kimi bir acıq və kin qıvrılırdı. M. İ.. Cəmil . . güləndə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bö:ələx’ləndirməx’ — (Qazax) qızışdırmaq, acıqlandırmaq, əsəbiləşdirmək. – Məmməd Hasanı bö:ələx’ləndirif Vəliynən dalaşdırdı; – Ə, bö:ələxləndirmə onu, qoy otursun yerində …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • piltələməx’ — I (Basarkeçər) yunu darayaraq ovuc içi böyüklükdə düzəltmək II (Basarkeçər) acıqlandırmaq. – Ə, məni piltələmə! …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • zot verməx’ — (Şərur) acıqlandırmaq, acıq vermək. – Oturub əvdə, axşamacan ma: zot ve:r …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • acıq-qıcıq — is. dan. Birisini acıqlandırmaq, hiddətləndirmək. Acıq qıcıq vermək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • acışdırmaq — f. 1. Ağrıyan bir yeri, yaranı qaşımaqla, dərman qoymaqla qıcıqlandırmaq. Yaranı acışdırmaq. – Adamların burnunu və boğazını acışdıran kəsif çürüntü iyi ətrafı bürümüşdü. P. M.. // Göynətmək, ağrıtmaq. 2. Acığını tutdurmaq, acıqlandırmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • alışdırmaq — 1. f. 1. Yandırmaq, yaxud yanan şeyi daha da qızışdırmaq, alovlandırmaq. Ocağı alışdırmaq. Tonqalı alışdırmaq. Külək yanğını daha da alışdırıb gücləndirdi. – <İlyas:> İşdən qayıtdımmı, beş dəqiqənin içində görürsən, pilətəni alışdırdım. M.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • arı — 1. is. 1. Zərqanadlılar fəsiləsindən olub bal hasil edən cücü. Arı beçəsi (cavan arı). Arı pətəyi, səbəti, təknəsi (arıları saxlamaq üçün xüsusi qutu). Arı şanı (arıların təknədə mumdan hördükləri göz göz yuvacıqlar). Arı vızıltısı. Bal arısı. 2 …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • asiləndirmək — f. Üzə qaldırmaq; hirsləndirmək, acıqlandırmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”